Inspectie

Een NEN1010 keuring is volgens het Bouwbesluit verplicht voor uw elektrische installatie.

Dit moet eenmalig, na aanleg of een ingrijpende wijziging van een elektrische (laagspannings-) installatie.

Om de zoveel jaar verschijnt er een nieuwe versie van de norm. De meest huidige versie is verschenen in 2015 en sinds 1 januari 2017 aangewezen in het Bouwbesluit.

Welke NEN1010 versie er voor uw installatie geldt wordt bepaald door het jaar van aanleg en of een ingrijpende aanpassing van de installatie.

Als uw installatie van voor 2017 is dan geldt dus niet de laatste versie van de NEN1010.

Verzekeringen nemen in veel gevallen een keuring of inspectie als verplichting op in de polisvoorwaarden. Het kan dan gaan om een NEN 1010 keuring, een NEN 3140 keuring of een thermografisch onderzoek.

Ignis Elektro zal begin 2019 beschikken over certificatie om volgens de SCIOS Scope 8 – Inspecteur Laagspanningsinstallaties en SCIOS Scope 10 — Risico-inspecties van elektrotechnisch materieel uw elektrische installatie te inspecteren.

Elke werkgever moet aan de Arbowet voldoen. Om voor de vereiste elektrische veiligheid te zorgen is een periodieke NEN3140 keuring een manier om hiervoor te zorgen.

Hoe vaak zo’n keuring moet gebeuren wordt bepaald in een RI&E uit de NEN 3140.

De NEN 3140 beschrijft elektrische arbeidsmiddelen als ‘Elektrische arbeidsmiddelen zijn machines, gereedschappen, persoonlijke beschermingsmiddelen, apparaten, voorzieningen, hulpmiddelen die bij het gebruik een elektrotechnisch veiligheidsrisico kunnen opleveren’.

Kort samengevat betekend dit dat alle arbeidsmiddelen waaraan een stekker gemonteerd zit regelmatig geïnspecteerd moet worden.

Elektrisch gereedschap wordt bijvoorbeeld 1x per jaar geïnspecteerd.

Ook voor NEN1010 of NEN3140 wil Ignis Elektro u tot dienst zijn.